Про ВГО АЛУ

 

Шановні керівники ліфтових підприємств та організацій!

Всеукраїнська Громадська Організація «Асоціація Ліфтовиків України» (скорочена назва організації - ВГО «АЛУ») створена в 2007 році і об'єднує понад 75 підприємств, що забезпечують понад 2 000 робочих місць. Членами ВГО «АЛУ» є основні українські заводи по виробництву ліфтового обладнання  і компонентів безпеки, підйомних платформ для маломобільних груп населення, розробники і виробники станцій управління, диспетчерського зв'язку, а також, монтажні та організації з технічного обслуговування.

ВГО «АЛУ»  є всеукраїнською громадською організацією, яка поширює свою діяльність на територію всієї України, є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку.

Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законодавства України та Статуту, на принципах добровільності, рівноправності, самоврядування, гласності та законності.

ВГО «АЛУ»  об'єднує на основі членства організації українських юридичних осіб, а також громадські об'єднання та інші некомерційні організації ліфтової галузі і створеної для представлення і захисту загальних інтересів таких організацій.

ВГО «АЛУ» є єдиним уповноваженим майданчиком для представлення інтересів ліфтової галузі в державних органах влади України.

З метою подолання проблем у розвитку  ліфтової галузі  та для підвищення ефективності роботи на загальному засіданні, яке відбулося  21.09.2017 р., було  затверджено  спільну організаційну структуру   ВГО «Асоціація ліфтовиків України» та Технічного комітету стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104).

Головними завданнями  ВГО «АЛУ» та ТК 104 є:

 • підтримка, розвиток і захист українських виробників ліфтового обладнання від недобросовісних конкурентів;

 • створення системи взаємодії всіх ліфтових організацій по всьому життєвому циклу ліфта;

 • створення сучасної нормативної бази;

 • розробка національних і міжнародних стандартів в галузі ліфтів, ескалаторів, пасажирських конвеєрів і підйомних платформ для інвалідів;

 • сприяння в розробці та реалізації програм капітального ремонту по заміні ліфтів;

 • координація, підтримка, реалізація програм із заміною іноземних комплектуючих в ліфтовій галузі;

 • проведення наукових та науково-технічних конференцій, круглих столів з актуальних для виробників ліфтів темам.

ВГО «АЛУ» є членом Федерації роботодавців України, яка на сьогодні об'єднує понад 100 галузевих і територіальних організацій роботодавців, що представляють найбільш вагомі сектори економіки України, серед яких: машинобудування, автомобілебудування, металургія, аерокосмічна і оборонна промисловість, АПК, хімічне виробництво, IT-сфера, медіа-галузь, ПЕК, медична та мікробіологічна промисловість, будівництво, транспортна сфера та інфраструктура, рітейл та логістика, легка та харчова промисловість, туризм, комунальні послуги, сфера послуг. ФРУ представляє інтереси близько 8500 підприємств, які у сукупності генерують 70% ВВП України і дають роботу понад 5 млн. людей. 

ВГО «АЛУ» співпрацює з Громадською спілкою «Асоціація управителів житла». Це професійне об`єднання підприємств та експертів, які працюють у сфері управління багатоквартирними будинками в Україні.

ВГО «АЛУ» бере участь в організації Всеукраїнських форумів сфери ЖКГ, великих заходів ліфтової галузі, технічних Конференцій і семінарів.

ВГО «АЛУ» велику увагу приділяє постійному удосконаленню своєї діяльності, аби бути максимально корисною для своїх членів. Успіх для нас – це щоденна кропітка праця, а не кінцева мета. На сьогодні  досягнуто багато здобутків але, попереду ще довгий і звивистий шлях. Проте з кожним кроком ми стаємо на одну сходинку вище, на один крок ближче до мети. Постійний рух уперед додає сил та наснаги.

Запрошуємо вас приєднатись до ВГО «АЛУ» та приймати активну участь у розвитку ліфтової галузі.

З повагою,

Голова ВГО «АЛУ»  Горішний С.І.

 

 

Порядок з організації роботи ВГО "АЛУ"

 

«З А Т В Е Р Д Ж Е Н О»

Рішенням Загальних зборів

від 03.10.2017 року.

 

 

 

П О Р Я Д О К

про організацію роботи ВГО «Асоціація ліфтовиків України» порядок вступу,

структура та визначення розміру сплати членських внесків.

 

 1. ЗАГАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

     Асоціація ліфтовиків є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, яка створена на засадах професійної належності та об’єднує представників ліфтових професій та інших зацікавлених осіб у цій сфері діяльності для сприяння підвищенню безпеки та надійності роботи ліфтів; створенню максимальних зручностей для пасажирів; збільшенню експлуатаційного строку служби ліфта за рахунок якості виготовлення та технічного обслуговування; сприяння задоволення та захисту прав та законних інтересів членів Асоціації.

     Асоціація є юридичною особою з дня її державної реєстрації в установленому порядку та створена на невизначений термін.

 

 1. УЧАСТЬ В АСОЦІАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЇЇ УЧАСНИКІВ

 

     Учасниками Асоціації можуть бути юридичні та фізичні особи, які поділяють принципи  та завдання Асоціації, визнають та виконують положення її Статуту, відповідають вимогам та прийняті до Асоціації в порядку, встановленому  Статутом та внутрішніми документами Асоціації, а також своєчасно сплачують членські внески.

Члени Асоціації мають право:

2.1. Брати участь в управлінні Асоціацією через участь у Зборах безпосередньо або через делегатів від регіональних осередків у порядку, передбаченому статтею 8 Статуту, а саме через голів регіональних осередків які водночас є також членами Правління Асоціації;

2.2. Обирати та бути обраними до керівних та контролюючих органів Асоціації та її регіональних осередків;

2.3. Брати участь у роботі структурних підрозділів Асоціації, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Асоціації;

2.4. Брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Асоціацією або відповідним підрозділом Асоціації  на умовах, затверджених Правлінням;

2.5. Приймати участь з правом одного голосу в голосуванні на Загальних зборах членів Асоціації з питань, віднесених до компетенції цих зборів;

2.6. Вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції щодо питань сфери діяльності Асоціації, приймати участь в обговоренні цих питань на зборах, нарадах  і засіданнях робочих та керівних органів Асоціації;

2.7. Безкоштовно користуватися послугами Асоціації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Асоціація;

2.8. Одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Асоціації;

2.9. Публікувати свої праці та статті у виданнях Асоціації;

2.10. Отримувати від Асоціації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів;

2.11. Вийти з Асоціації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом;

2.12. Члени Асоціації також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Зборів.

 Члени Асоціації зобов'язані:

2.13.1. Неухильно дотримуватись положень Статуту Асоціації, інших внутрішніх документів Асоціації та виконувати рішення Зборів, Правління, Голови Асоціації/Голови Правління , які є обов'язковими;

2.14. 2. Своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядок, встановленому Загальними зборами Асоціації;

2.15.3. Брати активну участь у досягненні цілей та завдань Асоціації, сприяти Асоціації у її діяльності;

2.16.4. Приймати участь в діяльності Асоціації та сприяти вирішенню завдань, що стоять перед Асоціацією;

2.17.5. Інформувати керівні органи Асоціації про відомі їм факти, які можуть негативно вплинути на діяльність Асоціації та її членів. (передбачено п. 5.3.5 діючого Статуту)

 

 1. ПОРЯДОК  ПРИЙНЯТТЯ  ДО СКЛАДУ  УЧАСНИКІВ  АСОЦІАЦІЇ

 

3.18. 1. Прийом  до складу Асоціації здійснюється  Правлінням Асоціації на підставі поданої через секретаріат Асоціації заяви   та позитивного рішення регіонального осередку.

3.19. 2.Рішення про прийом до Асоціації або про відмову приймається Правлінням Асоціації  на поточному засіданні Правління. Про ухвалене рішення секретаріат Асоціації, у продовж десятиденного терміну з дати прийняття рішення,  інформує голову територіального осередку та надсилає поштою, на адресу новоприйнятого члена Асоціації, витяг відповідного рішення Правління та Свідоцтво встановленого зразка форма якого є додатком №2 до цього Положення.

3.20.  Рішення про відмову у прийомі до Асоціації може бути оскаржене до Загальних зборів. Рішення Загальних зборів є остаточним.

3.21. 4. Розмір та порядок сплати членами вступних та членських внесків визначаються Положенням про членські внески, яке затверджується  Загальними зборами.

 Членство в Асоціації припиняється у випадках:

3.22.5. Добровільного припинення членства в Асоціації;

3.23.6. Виключення з членів Асоціації;

3.24.7. Припинення статутної діяльності учасника Асоціації.

3.25.8. Добровільне припинення членства в Асоціації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Правлінням  Асоціації через секретаріат. Рішення Правління Асоціації у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подання заяви.

3.26.9. Члена Асоціації може бути виключено з Асоціації рішенням Правління Асоціації за поданням голови регіонального осередку за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:

 1. невиконання статутних обов’язків, в тому числі порушення Статуту, а також невиконання рішень Правління Асоціації або порушення правил і норм Кодексу , прийнятих Загальними зборами, Правлінням або Головою асоціації/Головою правління, які є обов’язковими для всіх членів Асоціації;
 2. поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Асоціації;
 3. недотримання членом Асоціації стандартів етичної та професійної поведінки, затверджених Зборами;
 4. порушення обов’язків щодо сплати вступних та  членських внесків.

3.31.10. Рішення про виключення з Асоціації може бути оскаржене до Загальних зборів. Рішення Загальних зборів є остаточним.

3.27.11. Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у таких випадках:

 1. визнання особи недієздатною у встановленому законом порядку;
 2. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Асоціації;
 3. смерті фізичної особи, або припинення статутної діяльності юридичної особи;

3.28.12. У разі добровільного припинення членства в Асоціації, виключення члена з Асоціації або припинення членства з інших підстав, майно та кошти, передані таким членом у власність Асоціації, поверненню не підлягають.  

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА  БУДОВА  ТА  СТРУКТУРА  АСОЦІАЦІЇ

 

4.37.1. Демократичний централізм, виборність керівних органів з низу до верху;

4.38.2. Звітність, у тому числі і по внескам регіональних осередків;

4.39.3. Підпорядкованість меншості рішенням більшості;

4.40.4. Безумовне виконання рішень Загальних зборів, Правління та голів регіональних осередків в частині, що стосується виконання рішень керівних органів Асоціації;

4.41.5. Будова Асоціації здійснюється за територіальною ознакою та сегментом діяльності в галузі;

4.42.6. Правління формується з представників областей в кількості один чоловік від області та за профільною діяльності в галузі. Керівники регіональних осередків обираються Загальними зборами цих осередків та одночасно є членами Правління  та вищою ланкою представництва Асоціації в даному регіоні.

Мають право:

 • За довіреністю представляти Асоціацію в обласних, районних, міських та селищних органах влади відповідного регіону та представництвах державних органів влади у цих регіонах ; 
 • Звертатись з клопотаннями (висновками) щодо прийняття до складу Асоціації нових учасників (членів), а також про виключення;
 • Звертатись з пропозиціями щодо внесення змін в діючі нормативно-правові акти;
 • Звертатись за роз’ясненнями щодо правильного застосування нормативно-правових актів.

Мають обов’язки:

 • Втілювати рішення керівних органів Асоціації в регіоні;
 • Контролювати сплату членських внесків;
 • Брати участь в засіданнях Правління.

4.43.7. Всі регіональні представництва автономні у вирішенні місцевих питань за умови, що ці питання не протирічать рішенням Загальних зборів, рішенням Правління, Статуту та керівним документам, що  розміщені на офіційному сайті Асоціації;

4.44.8. До органів управління Асоціації відносяться:

 • Загальні збори;
 • Правління;
 • Голова асоціації/голова зборів;
 • Ревізійна комісія.

4.45.9. Склад Правління Асоціації формується за територіальним принципом та належністю до певного сегменту галузевого бізнесу та має наступні квоти:

 

Голова Асоціації / голова Правління 1 місце
від виробників ліфтів 3 місця
від організацій, що здійснюють монтаж, ремонт та обслуговування 12 місць
у тому числі по регіонам:  
  північно-східний регіон (Сумська, Харківська) 1 місце
  східний регіон (Луганська, Донецька) 1 місце
  південно-східний регіон(Дніпропетровська, Запорізька) 1 місце
  південний (Херсонська, Миколаївська, Одеська) 1 місце
  центральний( Полтавська, Кіровоградська, Черкаська) 1 місце
  прикарпатський(Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська,Закарпатська) 1 місце
  західний(Хмельницька, Тернопільська, Вінницька) 1 місце
  північно-західний(Рівненська, Волинська, Житомирська) 1 місце
  північний( Чернігівська, Київська) 1 місце
  м. Київ 1 місце
від ТК-104 3 місця
від громадських організацій (ВГО «Ветерани ліфтової галузі», галузеві Профспілки і т. д.) по 1 місцю

 

4.46.10. Керуючий секретаріатом призначається Правлінням Асоціації за поданням Голови асоціації/Голови правління Асоціації водночас є виконавчим директором Асоціації та затверджується Загальними зборами членів Асоціації.

4.47.11. Секретар Асоціації (за сумісництвом може бути і бухгалтером або навпаки) призначається Головою Асоціації/Головою правління асоціації за поданням виконавчого директора Асоціації.

4.48.12. Для розгляду та опрацювання різноманітних питань, що виникають у ліфтовому господарстві України, Правлінням  Асоціації за поданням виконавчого директора створюються Профільні комітети (ПК), координація роботи яких  покладається на виконавчого директора.

 

 1. ЧЛЕНСКІ  ВНЕСКИ 

1.Термінологія.

     Вступний внесок – одноразове грошове перерахування, що сплачується при вступі до Асоціації в порядку та розмірах визначених рішенням Загальних зборів та цим Положенням.
     Членський внесок – грошове перерахування, що сплачується дійсними та асоційованими членами Асоціації щорічно в порядку та розмірі, визначених рішенням Загальних зборів та цим Положенням.
     Цільовий внесок – грошове перерахування, що сплачується дійсними та асоційованими членами Асоціації, у випадку необхідності цільовим призначенням для фінансування конкретних програм Асоціації, затверджених Загальними зборами в порядку та розмірі, визначених рішенням  Правління Асоціації та цим Положенням.

2.Вступний внесок.

     Розмір вступних внесків є однаковим для кожного члена Асоціації (дійсного чи асоційованого), визначається Загальними зборами членів Асоціації за поданням  Правління Асоціації щорічно на поточний фінансовий рік та оформлюється відповідним додатком до цього Положення.
      Вступний внесок вноситься водночас з поданням заяви про вступ до Асоціації до прийняття  рішення про  прийом до членів Асоціації. Підставою для видачі  Свідоцтва, яким підтверджується членство в Асоціації, є рішення  Правління  про прийом в члени Асоціації та перерахування суми вступного внеску в повному обсязі.
 
     Вступний внесок у грошовій формі перераховується безпосередньо на розрахунковий рахунок Асоціації.

     За умови  прийняття рішення Правління Асоціації  про відмову у членстві вступний внесок повертається на протязі місяця з дати закінчення строку на оскарження.

3. Членський внесок.

     Розмір річного членського внеску для дійсних членів визначається Загальними зборами членів Асоціації на підставі пропозицій  Правління Асоціації та затвердженої Загальними зборами категорійності суб’єктів господарювання дійсних членів Асоціації, залежно від обсягів  робіт та чисельності працюючих за попередній рік. 
    Розмір річного членського внеску для асоційованих членів Асоціації встановлюється однаковим для цієї категорії членства незалежно від річного  обсягу робіт та дорівнює мінімальному розміру членського внеску для дійсних членів Асоціації.

    Розміри членських внесків та категорійність суб’єктів господарювання оформляється відповідним додатком до цього Положення. 
    Членський внесок у грошовій формі та у встановленому розмірі перераховується безпосередньо на розрахунковий рахунок Асоціації.
     Перерахування первісного членського внеску здійснюється на протязі 20 календарних днів після прийняття рішення про вступ конкретного суб’єкта господарювання до членів Асоціації. В подальшому  членські внески сплачуються щоквартально, не пізніше 15 числа першого місяця звітного кварталу.
    За попередньою домовленістю з Виконавчим директором та погодженням з Головою асоціації/Головою правління Асоціації дозволяється перерахування  членського внеску  два рази на рік в кожному півріччі поточного фінансового року на протязі першого місяця півріччя.                 

4. Цільовий внесок.

     Розмір цільового внеску для фінансування цільових програм визначається та затверджується  Правлінням Асоціації на підставі рішень Загальних зборів членів Асоціації, пропозицій Виконавчого директора Асоціації або члена Асоціації в залежності від визначених ( підтверджених кошторисом витрат) обсягів фінансування конкретних Програм і ступені зацікавленості окремих членів Асоціації щодо реалізації цих Програм та оформлюється відповідним додатком до цього положення.
    Цільовий внесок у грошовій формі перераховується безпосередньо на розрахунковий рахунок Асоціації в строки, які визначаються  Правлінням Асоціації в кожному окремому випадку.

5. Пільги щодо розмірів внесків та строків їх сплати.

    Рішення про встановлення пільгових розмірів вступного чи членського внесків щодо конкретного суб’єкта господарювання - члена Асоціації, надання відстрочки їх сплати, може бути прийняте  Правлінням Асоціації за поданням Голови асоціації/Голови правління, члена  Правління або Виконавчого директора Асоціації.
    Загальні збори членів Асоціації або Правлінням Асоціації можуть звільнити окремих членів Асоціації від сплати вступних, членських та цільових внесків.

6. Розрахунок членських внесків                                               

Категорії Кількість працівників, чол. Оплата за квартал, грн. Оплата за 1 рік, грн.
малі підприємства 1-а категорія до 10 1000

4000

малі підприємства 2-а категорія 11-30 2000 8000
середні підприємства 31-60 3000 12000
великі підприємства 61-100 4500 18000
потужні підприємства 101-150 6000 24000
надпотужні підприємства понад 150 8000 32000

 

            6.1. Розрахунок членських внесків для імпортерів  

 

 • Для підприємств сума імпорту яких до 10млн. грн./рік        -   8000 грн. на рік, або 2000 грн. на квартал;
 • Для підприємств сума імпорту яких до 20млн. грн./рік        -  12000 грн. на рік, або 3000 грн. на квартал;
 • Для підприємств сума імпорту яких до 30млн. грн./рік        -  18000 грн. на рік, або 4500 грн. на квартал;
 • Для підприємств сума імпорту яких понад 30млн. грн./рік  -  32000 грн. на рік, або 8000 грн. на квартал.

          

 

 

 

Кодекс етики і стандартів професійної практики

 

К О Д Е К С

етики і стандартів професійної практики Всеукраїнської громадської організації  "Асоціація ліфтовиків України"

 З а г а л ь н і       п о л о ж е н н я

                 Всеукраїнської громадьської організації "Асоціація ліфтовиків України"  (далі - Асоціація) визнає та запроваджує  основні принципи діяльності своїх учасників які полягають в наступному: дотримуватись вимог національного законодавства, повної та точної фінансової звітності, справедливого відношення до замовників та інших суб'єктів господарювання в даній галузі.

                Керуючись цими принципами, правовими нормами національного законодавства, професійними стандартами та положеннями Статуту затвердженим  Всеукраїнська громадська організація "Асоціація ліфтовиків України"  цим Кодексом проголошує наступні  принципи,  стандарти професійної практики та етичної поведінки.

 

1.   Члени Асоціації зобов‘язані:

1.1.  Відповідати найвищим стандартам у практичній діяльності в галузі ліфтового бізнесу, завжди належним чином поводитися з колишніми та теперішніми  членами Асоціації та іншими спеціалістами в галузі ліфтового бізнесу включаючи працівників державних та контролюючих органів, представниками інших професій, постачальниками, посередниками, журналістами та засобами комунікації, співробітниками, і понад усе з замовниками в тому числі потенційними та підрядниками.

1.2.  Знати, розуміти та виконувати вимоги цього Кодексу, будь-які доповнення до нього прийнятими Загальними зборами Асоціації,  будь-які інші доповнення, які є частиною цього Кодексу.

1.3.  Дотримуватися вимог цього Кодексу, співпрацювати з іншими членами Асоціації на предмет обміну досвідом, інформацією щодо ведення бізнесу та долучатись до спільного виконання рішень Правління Асоціації. Член Асоціації, який свідомо примушує або дозволяє іншому члену або своєму працівнику діяти таким чином, що суперечить цьому Кодексу, є учасником цієї дії та вважається  співучасником.

1.4.  Проводити свою професійну діяльність з урахуванням  інтересів інших членів Асоціації, узгоджувати фінансову політику.

1.5.  Поважно ставитися до професійної діяльності іншого учасника Асоціації  і ніколи свідомо або необережно не розповсюджувати неправдиву або помилкову інформацію, яка може зашкодити інтересам Асоціації в цілому  та її учасникам зокрема,  дбати про те, щоб не робити цього через необачність.

1.6.  Пересвідчитися, що інтереси будь-якої організації, підприємства, установи з якою у члена Асоціації є професійні контакти, представлені належним чином згідно з вимогами  чинного законодавства. Уникати співробітництва з підприємствами, установами та організаціями які мають негативну репутацію на ринку ведення ліфтового бізнесу та у суспільстві.

1.7. Співпрацюючи зі спеціалістами інших професій, та учасниками Асоціацій знати, поважати норми професійної етики цих Асоціацій, та свідомо їх не порушувати.

1.8.  Надавати інформацію до Правління Асоціації про відомі, задокументовані факти недостойної поведінки учасників Асоціації  в  тому числі і відомості  оприлюдненні засобам масової інформації. Зокрема фактів недобросовісної конкуренції та інших проявах недостойної поведінки. Наявну інформацію не розповсюджувати третім особам до часу прийняття відповідного рішення Правління Асоціації та оприлюднення її на офіційному сайті.

1.9.  У випадку, якщо учаснику Асоціації у якого на підставі наявної інформації сформувалась внутрішня уява щодо недостойної поведінки іншого учасника Асоціації, але відсутні відповідні документальні докази,  то такий учасник звертається з поданням до Правління Асоціації з проханням здійснити перевірку, при цьому в поданні зазначає відомі йому факти: місце, час, особи учасників та інші обставини в деталях, з посилкою на джерела інформації. 

1.10.  Чітко дотримуватися основоположних принципів Асоціації щодо прозорості ведення бізнесу, не пропонувати та не змушувати зацікавлену особу пропонувати винагороду засобам масової інформації, посадовим особам державних установ, службовцям будь-яких установ чи організацій, з метою сприяти власним інтересам, або якщо такі дії суперечать  інтересам інших учасників Асоціації.

1.11.  Не розголошувати конфіденційну інформацію, отриману в результаті проведених перевірок без згоди на те Ради Асоціації.

1.12.  Не пропонувати та не чинити будь-яких дій, які можуть мати негативний вплив на інших учасників Асоціації та її керівні органи.

1.13.  Не використовувати особисто чи опосередковано службове становище посадових осіб державних установ всупереч вимог чинного законодавства з метою отримання преференцій в бізнесі в супереч інтересів інших учасників Асоціації.

 

2.  Поведінка учасника Асоціації по відношенню до інших учасників Асоціації та  суб'єктів господарювання які не є учасниками Асоціації.

Учасник  Асоціації бере на себе наступні зобов‘язання:

2.1.  Виконувати прийняті принципи ділової етики,  норми та стандарти професійної практики які передбачені цим Кодексом не розголошувати та не використовувати конфіденційну інформацію  в супереч інтересам інших учасників Асоціації. Виняток із цього положення становить розголошення інформації за рішенням суду.

2.2.  Заявляти про відомі випадки не доброчинної поведінки інших членів Асоціації у порядку передбаченому п.п.1.8;1.9 цього Кодексу.

2.3.  У випадку, коли надання послуг  може призвести до порушення  вимог цього Кодексу, член Асоціації повинен негайно проінформувати про це Правління Асоціації, та вжити всіх заходів щоб переконати потенційного замовника не вчиняти дій які можуть нести  загрозу як учасникам ліфтового бізнесу так і споживачам послуг. Якщо потенційний замовник наполягає на діях, що порушують вимоги цього Кодексу, член Асоціації повинен виконувати вимоги Кодексу, незважаючи на наслідки.

 2.4.  При наявності  конфлікту інтересів під час здійснення професійної діяльності  між учасниками Асоціації кожна із сторін звертається з поданням до Правління Асоціації. В поданні детально зазначаються факти та обставини, що становлять предмет  спору.

 

3. Членам Асоціації заборонено

3.1.  Брати участь в будь-якій діяльності або поводитися таким чином, що може зашкодити репутації Асоціації загалом та кожного її учасника зокрема:

а) закулісне ведення переговорів під час проведення тендерів;

б) не застосовувати практики "відкатів";

в) не демпінгувати вартість послуг на ринку надання послуг з ліфтових перевезень.

3.2. Самостійно, без узгодження Правління Асоціації лобіювати інтернеси свого підприємства в подальшому дії якого можуть опосередковано завдати шкоди інтересам інших учасників Асоціації.

3.3. Зловживати інформацією стосовно бізнесу  іншого учасника Асоціації у відносинах з третіми особами, в тому числі інформацією для службового використання або конфіденційною інформацією, для отримання фінансової або іншої вигоди.

3.4.  Надавати послуги замовнику  на  умовах недобросовісної конкуренції та вчиняти інші дії які завдають прямо або опосередковано шкоди іншим учасникам Асоціації.

3.5.  Представляти інтереси сторін, що конфліктують або конкурують між собою, перед третіми особами,  без згоди на це Правління  Асоціації.

3.6.  Гарантувати результати, досягнення або недопущення яких виходить за рамки можливостей члена Асоціації.

3.7.  Пропонувати послуги потенційному замовнику, без попередньої згоди Ради Асоціації та попередніх переговорів з іншим учасником Асоціації  який  має юридичні стосунки (контракт, договір), з цим же  замовником.

3.8. Радити своїм потенційним замовникам встановлювати ділові стосунки з підприємствами, організаціями які мають сумнівну репутацію в ліфтовому бізнесі.

3.9.  Завдавати шкоди професійній репутації або діяльності іншого члена Асоціації та її керівних органів.

3. 10  Дискримінуюча поведінка: це поведінка яка несе як пряму так і потенційну загрозу наслідком якої є завдання моральних, матеріальних збитків та не отримання вигоди.

 З а к л ю ч н і     п о л о ж е н н я

  Член Асоціації зобов‘язаний дбати про те, щоб професійні обов‘язки виконувалися у відповідності вимог передбачених нормативними актами національного законодавства, вимог цього Кодексу та рішень керівних органів асоціації.

 

 

Zoom конференція 07.10.2021

До уваги членів правління та ТК-104

Повідомляємо, що 07.10.2021р. відбудуться збори правління ВГО «АЛУ» та ТК-104 у форматі Zoom-конференції.

Початок конференції - 14.00

Тема конференції : Організація безаварійної роботи ліфтового обладнання у багатоквартирних будинках. Відповідальність співвласників будинків, управителів, ОСББ та спеціалізованих організацій з технічного обслуговування ліфтів.
Мета: обговорення питань, що стосуються теми конференції, в рамках підготовки до  ХІХ Міжнародного конгресу «Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства», конференції «Управління житловим фондом. Від теорії до практики». Докладніше