Тк-104

 

З метою подолання проблем у розвитку  ліфтової галузі  та для підвищення ефективності роботи на загальному засіданні, яке відбулося  21.09.2017 р., було  затверджено  спільну організаційну структуру   ВГО «Асоціація ліфтовиків України» та Технічного комітету стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104).

 

Технічний комітет - це суб'єкт національної системи стандартизації, який реалізує встановлені завдання державної політики в закріпленій сфері діяльності та стосовно закріплених об'єктів стандартизації.

 

ТК 104 «Ліфти» створений наказом Держстандарту України від 25.01.95 № 30    та реорганізований Наказом Держспоживстандарту від 23 травня 2005 р. № 126, яким змінено назву на «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» та розширено його сферу діяльності.

 

Організаційне забезпечення діяльності ТК 104 покладено на його секретаріат.

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» №25 від 30.01.2018р. уповноважено здійснення функцій секретаріату ТК 104 ВГО «Асоціація ліфтовиків України» .

Наказом ДП «УкрНДНЦ» №241 від 01.10.2020р. внесено зміни до керівного складу ТК-104.

 

Голова ТК 104  - Сікоренко Ірина Генріховна;

Заступник голови ТК 104 – Воробей Валерій Якович;

Відповідальний секретар ТК 104 – Юр’єв Вадим Миколайович.

        

Сфера діяльності та об'єкти стандартизації, закріплені за ТК 104:

 

Сфера діяльності згідно з ДК 004:2008        

 

 

Об’єкти стандартизації        

 

 

91.140.90

 

 

Ліфти та ескалатори

 

 

53.040.10

 

 

Конвеєри

 

 

ТК 104 діє згідно з законом України «Про стандартизацію»,  керується нормативно-правовими актами, які поширюються на цю діяльність, стандартами національної системи стандартизації:

  • ДСТУ 1.1:2015 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів;
  • ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації»;
  • ДСТУ - Н 1.3:2015  Національна стандартизація. Настанова. Технічні умови України. Настанови щодо розробляння;
  • ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання  та оформлення національних нормативних документів;
  • ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів;
  • ДСТУ 1.14:2015 Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації,
  • нормативними та організаційно-розпорядчими документами національного органу стандартизації, функції якого виконує ДП "УкрНДНЦ", та «Положенням про технічний комітет стандартизації ТК 104» .

 

Основні напрями діяльності ТК104:

- розроблення, розгляд, погодження проектів національних(ДСТУ), міждержавних(ГОСТ) стандартів;

- перегляд і перевіряння стандартів, готування змін до них і пропозицій щодо скасування ДСТУ та ГОСТ, а також, за дорученням ДП "УкрНДНЦ", готування пропозицій для голосування щодо проектів міжнародних і регіональних стандартів;

- сприяння застосуванню  стандартів інших країн як національних стандартів України;

- розроблення національних і міждержавних стандартів, гармонізованих з міжнародними і регіональними;

- визначення пріоритетності прямого впровадження в Україні міжнародних і регіональних стандартів;

- співпраця з підприємствами (організаціями) - користувачами стандартів, зокрема з об'єднаннями споживачів, випробувальними центрами(лабораторіями) і органами сертифікації, іншими зацікавленими сторонами;

- співпраця з іншими суб’єктами стандартизації;

- взаємозв’язок з технічними комітетами міжнародних та європейських організацій

CEN/ТС10 «Lifts, escalators and moving walks» (Ліфти, ескалатори та рухомі доріжки), 

ISO/TC178 «Lifts, escalators and moving walks» (Ліфти, ескалатори та рухомі доріжки),

ISO/TC214 «Elevating work platforms» (Підіймальні робочі платформи);

- розроблення частини програми робіт зі стандартизації Національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») за закріпленими об'єктами стандартизації або сферами діяльності;

- розглядання та подання пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативних документів, їх перегляду або скасування для поліпшення рівня безпеки роботи ліфтів;

- розгляд надісланих  до ТК 104 на відгук та погодження  нормативних документів, розроблених іншими суб’єктами стандартизації;

- створення і ведення фонду нормативних документів і нормативно-правових актів для забезпечення своєї діяльності;

- надавати науково-методичну і консультативну допомогу іншим суб'єктам стандартизації і користувачам стандартів.

          

 

         

 

Перелік чинних ДСТУ

 

 

Зв'язатися з ТК 104 :

Сікоренко І.Г.    -   +380 93-366-94-88

                          -   +380 67-514-62-26

e-mail: TK_104@Liftoviki.com.ua